Cilvēks un suns vienā komandā

Ir daudzi suņi, kas nerespektē savus saimniekus un uzvedas nepietiekami labi, neaudzināti. Dažos gadījumos persona, kas uzskata sevi par galveno, sunim nav uzticības persona un suns labāk klausa citam cilvēkam. Gandrīz visos gadījumos sunim uzticības persona ir cilvēks, kas velta viņam visvairāk laika, apmācot viņu, rotaļājoties ar viņu vai citādi rūpējoties par viņu. Var gadīties, ka ģimenē sunim uzticības persona, piemēram, ir vecmāmiņa, kas visu dienu ir mājās un laiku pa laikam atrodas suņa tuvumā, kaut arī izpildīt pavēles sunim ir iemācijis ģimenes tēvs un barību viņš saņem no mājasmātes.

Svarīgi!

Patiesa un dziļa suņa mīlestība nekādā ziņā nesaistās – kā to bieži kļūdaini pieņem – ar barošanu, nedz arī ar pavēļu saņemšanu. Tā saistās ar attieksmi, ko suns izjūt, un vispirms – ar pelnītu un suņa loģikai atbilstošu autoritāti.

Ja suns dzīvo ģimenē, ir ideāli, ja apmācībā un rotaļās piedalās visa ģimene, jo, kaut arī sunim būs sirsnīgas attiecības ar savu uzticības personu, viņš izjutīs lielu prieku arī saskarsmē ar citiem ģimenes locekļiem. Rezultātā veidojas labākas attiecības starp suni un viņa “piederīgajiem” un suns kļūst paklausīgāks.

Lai gan vingrinājumos un rotaļās mēs no suņa pieprasām paklausību un uzdevuma izpildīšanu, suni audzinot un dzīvojot ar to kopā, viņu nekad nedrīkst uzskatīt par lietu vai majas inventāru. Suni, ir jābūt mūsu pavadonim, kas piedalās saimnieka ģimenes dzīvē. Ja mēs viņam to atļaujsim, viņš ātri kļūs par mūsu labāko uz uzticamāko draugu.

Avoti:

Celina del Amo, 2008. SPIEL – UND SPAßSCHULE FÜR HUNDE. 200 Spiele, Tricks und Übungen. Germany: Eugen Ulmer KG, Stuttgart.